STRMISKA, Tomáš. Metodika odmagnetování pístu sportovního magnetoreologického tlumiče [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39616. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Zbyněk Strecker.
Uložit do Citace PRO