GÁŠEK, Martin. Návrh nastavitelného předstihu pro zkušební motor Subaru Robin EH34 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39617. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Zbyněk Strecker.
Uložit do Citace PRO