ROH, Marek. Porovnání kritérií únavového porušení při pulzujícím namáhání v krutu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-15]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39621. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Jana Horníková.
Uložit do Citace PRO