TĚTHAL, Josef. Využití spalin plynové mikroturbíny pro sušení [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39634. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Kuba.
Uložit do Citace PRO