BUKOVSKÝ, Petr. Obrábění rotačních součástí z kalených ocelí se zaměřením na stav povrchu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39654. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Josef Chladil.
Uložit do Citace PRO