VESELÝ, Lukáš. Podnikatelský záměr pro založení poradenské firmy v oblasti mystery shoppingu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39659. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Iveta Šimberová.
Uložit do Citace PRO