STEIDL, Adam. Výpočet stejnosměrného elektromagnetu a jeho experimentální ověření [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39662. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav výkonové elektrotechniky a elektroniky. Vedoucí práce Jiří Valenta.

Uložit do Citace PRO