KŮŘILOVÁ, Monika. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39677. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Martin Pernica.
Uložit do Citace PRO