KRÁTKÝ, Štěpán. Porovnání vodní dýmky, elektronických cigaret a klasických cigaret z hlediska emitovaných částic [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39680. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Lízal.
Uložit do Citace PRO