PAGÁČOVÁ, Lenka. Bioimpedanční měření [online]. Brno, 2016 [cit. 2021-6-24]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39689. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jiří Sekora.
Uložit do Citace PRO