PROCHÁZKA, Tomáš. Využití neuronových sítí pro klasifikaci alternací vlny T [online]. Brno, 2008 [cit. 2020-11-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3970. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav biomedicínského inženýrství. Vedoucí práce Jan Hrubeš.
Uložit do Citace PRO