JESTŘÁB, Tomáš. Použité jaderné palivo a jeho vlastnosti [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39700. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Karel Katovský.

Uložit do Citace PRO