ŠŤASTNÝ, Jakub. Vliv pracovní polohy světelného zdroje na fotometrické parametry [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-16]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39711. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektroenergetiky. Vedoucí práce Jan Škoda.

Uložit do Citace PRO