PUKAJOVÁ, Zuzana. Posouzení vybraných ukazatelů firmy pomocí statistických metod [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39728. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Karel Doubravský.
Uložit do Citace PRO