AUDY, Dan. Využitelnost výpalků z výroby ethanolu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39729. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Leštinský.
Uložit do Citace PRO