ROUŠAR, Jiří. Vodíkový spalovací motor na základě zážehového spalovacího motoru [online]. Brno, 2015 [cit. 2023-05-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39735. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Pavel Novotný.

Uložit do Citace PRO