PUSTĚJOVSKÝ, Michal. Optimalizace teplotního pole s fázovou přeměnou [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-19]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39736. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Pavel Popela.

Uložit do Citace PRO