POLÁK, Aleš. Konstrukce zařízení pro automatické plnění kotle dřevem s navržením automatizace a regulace přikládání [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39740. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Jiří Dvořáček.
Uložit do Citace PRO