NYTRA, Jan. Řešení problémů akustiky pomocí nespojité Galerkinovy metody [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39746. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Libor Čermák.
Uložit do Citace PRO