SMÍŠEK, Tomáš. Optimalizace hydraulického systému pro frézovací obráběcí centrum [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39752. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Josef Nevrlý.
Uložit do Citace PRO