TICHÝ, Jan. Povrchové úpravy materiálu [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-06-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39771. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Zdeněk Fiala.

Uložit do Citace PRO