HOSTINSKÝ, Michal. Nekonvenční technologie výroby řetězů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39788. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Karel Osička.
Uložit do Citace PRO