HRABEC, Pavel. Zavedení a aplikace obecného regresního modelu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39792. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav matematiky. Vedoucí práce Josef Bednář.
Uložit do Citace PRO