KREJČÍ, Jaroslav. Analýza frekvenčního naladění lopatek oběžného kola parní turbíny [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39818. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Lošák.

Uložit do Citace PRO