ŠUBRTOVÁ, Klára. Vybrané činnosti ve výstavbě [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-26]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39827. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Ústav soudního inženýrství. Vedoucí práce Romana Šestáková.
Uložit do Citace PRO