LYSÁK, Jan. Změna konstrukce profilu dveřního křídla pro kolejové vozidlo [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39829. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Zdeněk Majer.
Uložit do Citace PRO