MIŠÚN, Marek. Návrh zakládacího zařízení pro experimentální CNC stroj [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-17]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39838. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Martin Slaný.
Uložit do Citace PRO