MERKL, Martin. Návrh zakřivení rámu dveřního křídla [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39839. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Petr Lošák.
Uložit do Citace PRO