MIČKA, Radek. Design přenosného kompresoru [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39840. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav konstruování. Vedoucí práce Ladislav Křenek.
Uložit do Citace PRO