DANDA, Libor. Simulační ověření dynamického chování portálového obráběcího stroje [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-12]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39859. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jan Vetiška.
Uložit do Citace PRO