MIHOLOVÁ, Pavla. Návrh motivačního systému společnosti Česká zbrojovka a.s [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39882. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Petr Novák.

Uložit do Citace PRO