AMBROŽ, Jaromír. Automatizované měření infračervených čidel pro sanitární techniku [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-09-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39887. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Jaroslav Kadlec.
Uložit do Citace PRO