RAK, Vladimír. Výpočtová analýza dynamických vlastností hydrodynamických kluzných ložisek [online]. Brno, 2010 [cit. 2020-10-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/3989. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky. Vedoucí práce Eduard Malenovský.
Uložit do Citace PRO