HERALECKÝ, Lukáš. Zdroj pro vysoce svítivé bílé LED [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39891. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav mikroelektroniky. Vedoucí práce Vladimír Levek.

Uložit do Citace PRO