LAICHMAN, Václav. Studie logistiky opatřování se zaměřením na nákup a skladování [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39899. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav ekonomiky. Vedoucí práce Marie Jurová.

Uložit do Citace PRO