ROSICKÝ, Radim. Kompaktní produktový fotoateliér [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-9]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Martin Jonák.
Uložit do Citace PRO