SÚKENÍK, Michal. Kondenzační generátor aerosolu – rozsah a provozní parametry [online]. Brno, 2015 [cit. 2022-05-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39929. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce František Lízal.

Uložit do Citace PRO