ŘEHÁNEK, Matěj. Kompresory v chladících okruzích [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-5-6]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39933. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Ján Tuhovčák.
Uložit do Citace PRO