ŠMARDA, Milan. Vytápění panelového domu tepelným čerpadlem [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-03-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39935. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Jiří Hejčík.
Uložit do Citace PRO