HAUSVATER, Jan. Hodnocení výkonnosti společnosti s využitím informačních systémů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39940. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Alena Kocmanová.

Uložit do Citace PRO