VIKTORINOVÁ, Iva. Založení malého pensionu [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39941. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementu. Vedoucí práce Vojtěch Koráb.
Uložit do Citace PRO