KOČÍ, Lukáš. Vliv velikosti rámce na dělicí poměr v pasivních optických sítích XG-PON [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39949. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Münster.
Uložit do Citace PRO