ČERVENÁK, Rastislav. Mobilní aplikace pro predikci subjektivní kvality zážitku s datovou službou [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39951. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jiří Hošek.
Uložit do Citace PRO