VYLÍČIL, Radek. Detektor objektů v obrazech založený na metodě C4 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-13]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39967. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Jan Mašek.
Uložit do Citace PRO