KOLÁŘ, Jan. Simulátor přenosových funkcí silnoproudého vedení v NS3 [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39968. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Petr Mlýnek.

Uložit do Citace PRO