MASÁR, Marek. Implementace standardu IEEE 802.11ah pro přenos M2M dat [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/39973. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Pavel Mašek.
Uložit do Citace PRO