SMRČKA, Lukáš. Registrační databáze IP adres [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Dan Komosný.
Uložit do Citace PRO