PETROVSKÝ, Peter. Formální analýza kryptografických protokolů [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-6-18]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40020. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Vlastimil Člupek.
Uložit do Citace PRO