NOVÁČEK, Adam. Vyrovnání provozních dat v energetických procesech [online]. Brno, 2015 [cit. 2020-10-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40028. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Michal Touš.
Uložit do Citace PRO