PAVELKA, František. Řídicí systémy Kaplanovy turbíny [online]. Brno, 2015 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/40051. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Miloslav Fic.
Uložit do Citace PRO